Årets nyhet – Pixel auktionsförrättning

Pixel auktionsförrättning är en av årets nyheter och ersätter Pixel Pitch. Tanken är att bredda pitchformatet och ge större möjlighet att nå ut. 
Läs mer...

Pixel Talent Award – ett av Sveriges största kortfilmspriser

PTA värderas till runt 300 000 kronor och inkluderar kontanta medel, såväl som teknik, lokaler, kunskap och utrustning från rån Film i Skåne, Boost Hbg, Solid Entertainment, Rock 'n' Roll Films och Ystad Studios. Läs mer...

Pixel Junior – störst och minst

Pixel har en egen scen för alla under 16 år. Faktum är att allra flest filmer anmäls till Pixel Junior – runt 60 stycken 2014. Bidragen kommer från kulturskolor, filmkollon, vanliga skolor och såklart – enskilda barn och ungdomar. Läs mer...

Upp igen!