tisdag 29 augusti 2017

Älska rapporter!

Pedagog Malmö, Caroline Ulvsand, har under sommaren läst Maria Söderlings rapport "Erövra uttryck i samspel med andra”, om ett Skapande skola-projekt i Malmö på Kulladalsskolan. Rapporten beskriver ett stort filmprojekt som Kulladalsskolan genomförde tillsammans med Film i Skåne under förra läsåret. Rapporten beskriver att för att kunna tala om ökad måluppfyllelse så är det helt avgörande att man har tydligt definierat projektets mål och kriterier. ”Vi hade fått en tydligare riktning, fått med oss eleverna på att det är dit vi ska. De hade blivit mer engagerade i målen. De börjar bli vana att arbeta utefter mål och kriterier”. Läs hela recensionen via följande länk: http://pedagog.malmo.se/bloggar/

Publicerad i Aktuellt
fredag 30 juni 2017

Vitor Moreira

 • Skapande Fiction
 • Filmregi
 • Redigering
 • Verkstad för skådespeleri framför kameran
Publicerad i Film-/mediepedagoger
Hörby kommun erhöll 100 000 kronor vid vårens fördelning av Svenska Filminstitutets stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga. Totalt fördelades 1 631 000 kronor till projekt över hela landet. Kulturskolor har beviljats mest medel. Stödet i Hörby skall  framför allt användas till utveckling av filmverksamheten i Kulturskolan. Film är den snabbast växande kulturformen inom landets kulturskolor, och medel söks bland annat för att knyta till sig kompetens i form av filmpedagoger. Det övergripande syftet med stödet till lokal filmkulturell verksamhet för barn och unga är att ge möjlighet till kvalitativa filmupplevelser på biograf, och till att fördjupa kunskapen om rörliga bilder. Stöd ges till kommunal verksamhet för att initiera projekt som på sikt ska finansieras med lokala medel.
Publicerad i Aktuellt

I juli åker fyra förväntansfulla, filmentusiastiska ungdomar i åldern 13-17 år till en av världens största filmfestivaler för unga och representerar Sverige. Närmare bestämt till filmfestivalen Giffoni Experience i Italien. De fyra ungdomarna kommer sitta med i juryn som består av ca 3500 ungdomar från hela världen för att få ta del av en stor mängd film och träffa etablerade filmskapare.

Publicerad i Aktuellt

Maria Söderling, VIS Vetenskap I Skolan, har på uppdrag av Film i Skåne dokumenterat pilotprojektet ”Skapande skola - Cirkus Imago, animerad film och digitala spel” på Kulladalsskolan, en F-5 skola i Malmö. Rapporten ”Erövra uttryck i samspel med andra” släpptes på Film i Skolan-dagen 23 mars på biograf Panora i Malmö. Du kan ladda ner rapporten via följande länk: Rapport erövra uttryck....

Publicerad i Aktuellt

Film i Skånes avdelning Barn och Unga presenterar utbud och verksamhet framåt, både för dig som jobbar i skolan och dig som i andra sammanhang arbetar med ungas eget skapande och egna uttryck. I foldern kan du botanisera bland följande rubriker: Sökbara medel, Skapa och berätta med digitala spel, Film på Kulturskolans schema, Ystad Studios Film Camp - Cineteket flyttar in, Pilotprojekt och forskningsrapport och Beställ en film-/mediepedagog. Här kan du ladda ner foldern Lära med film på lek och allvar 2017-2019.

Publicerad i Aktuellt
tisdag 13 oktober 2015

Erik Lindeberg

 • Digitala berättelser
 • Gör stumfilm
 • Från manus till färdig film
 • Dansfilm

 

Publicerad i Film-/mediepedagoger
tisdag 16 juni 2015

Gabriella Cederström

 • Kreativa workshops
 • Filmproduktion: från teori till praktik
 • Film: intermedia, stil och form
 • Film- och textanalys

 

Publicerad i Film-/mediepedagoger
måndag 2 mars 2015

Björn Cederberg

 

*Samhällsinriktade dokumentärer

*Journalistiska intervjuer

*Manus

*Filmregi

Publicerad i Film-/mediepedagoger

Film i Skåne ger gärna tips om pedagoger som kan arbeta med film och rörlig bild, och som också kan utforma insatser som skräddarsys för den enskilda kommunen eller skolan. Vi tipsar gärna om aktuella filmer för de minsta, skolbiofilmer samt andra barn och ungdomstitlar som kan fungera för slutna visningar och andra arrangemang. På Skolverkets och Filminstitutets hemsidor hittar du mer information om att visa film i skolan, alltifrån upphovsrättighetsguider till tips om hur man bokar filmer samt inte minst hur man kan jobba med filmen före och efter visningarna. Filminstitutet ger regelbundet ut filmhandledningar till aktuella barn-och ungdomsfilmer.

 

Skapande Skola söks hos Kulturrådet

Medel för Skapande Skola söks hos Kulturrådet. Stödet kan sökas av både offentliga och fristående skolor för årskurs 1-9, men måste sökas av skolans huvudman, det vill säga kommuner eller kommundelsnämnder med huvudmannaansvar. Ansökan görs online på Kulturrådets webbplats, och bör innehålla beskrivning av planerade insatser, målgrupp, budget och handlingsplan. Handlingsplanen bör ha sin utgångspunkt i läroplanens beskrivningar om kulturens roll i skolan och FN:s konvention för barns rättigheter. Den ska innehålla en beskrivning av hur man avser att arbeta med att göra konst och eget skapande till en del i lärandet. Avsikten är också att eleverna ska ha inflytande över de verksamheter som ingår.
I följande rapport (länk) kan Du läsa om ett större Skapande skola-projekt som genomfördes under 2016 med medel bland annat från Film i Skåne: Erövra uttryck i samspel med andra

 

Stöd till filmkulturell verksamhet barn och ungdom

Filminstitutet fördelar stöd till kommunal verksamhet i t ex förskola, skola, kulturskola och fritidsverksamhet med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder. Stödet kan användas som komplement till Skapande skola för t ex fortbildning av personal. Två söktillfällen per år, i mars och i oktober. Läs mer om stödet på Svenska Filminstitutets hemsida filminstitutet.se under rubriken Sök stöd - Barn och unga.

Länktips:

Regeringskansliet - Skapande skola

Kulturrådet - Skapande skola

 

Publicerad i Okategoriserat

Film i Skåne
Elis NIlssons väg 12
271 39 Ystad

Malmökontoret
Friisgatan 19 B (OBS! endast besöksadress)

KONTAKTA OSS

FILM I SKÅNE PÅ FACEBOOK

filmiskane logo neg h180

Upp