Skriv ut denna sida
måndag 21 december 2015

Nyanlända kreatörer inom rörlig bild efterlyses

De regionala filmaktörerna BoostHbg, Film i Skåne och Filmcentrum Syd projektanställer redan nu i december en filmproducent från Syrien och en svensk projektledare med uppdraget att inventera Skånes flyktingförläggningar. Detta för att identifiera personer med bakgrund inom rörlig bild och andra mediaformer. Projektet går under namnet STANNA, som är samma ord på svenska och arabiska."Det handlar om att vända på perspektiven," säger Annika Gustafson, verksamhetschef på BoostHbg. "Nyanlända utpekas nästan uteslutande som offer eller som ett samhällsproblem. Genom att istället se människor som kommit hit som en resurs hoppas vi kunna hitta nya spännande kreatörer och producenter inom vårt verksamhetsområde. Vi hoppas inspirera andra yrkeskategorier till att göra samma sak för att hitta de kompetenser som finns på våra förläggningar."


I filmaktörernas uppdrag ingår hela Skåne och därför är det viktigt att nå ut till nyanlända i hela regionen för att sprida kännedom om den existerande filmindustrin samt vilka stöd- och finansieringsformer som kan erbjudas. Målet är att kunna bidra till att så många som möjligt får använda sin kompetens i väntan på besked från Migrationsverket. ”Detta är ett angeläget projekt för oss. Om de nyanlända kan möta filmbranschen för att utöva sina färdigheter kan det resultera i ett spännande tillskott till den skånska filmindustrin”, menar Ralf Ivarsson, VD för Film i Skåne.

Under 2016 kommer filmaktörerna att anordna nätverksträffar för att skapa en plattform och ett sammanhang för de nyanlända, samt att i så hög grad som möjligt matcha ihop dem med skånska producenter och kreatörer. På nätverksträffarna kommer det också att informeras om vilka möjligheter för stöd det finns i Skåne för personer inom film, transmedia och andra kreativa yrken.

Förhoppningarna är att träffarna både ska ge nyanlända med samma bakgrund möjlighet att träffa varandra, få något meningsfullt att göra samt kunna leda fram till nya starka och spännande berättelser för den svenska och internationella publiken. ”Filmaktörerna kommer att fokusera på personer inom film, TV och transmedia och kommer att förmedla kontakter även för personer inom andra kreativa yrken och inom media. Till exempel har vi redan kontakt med journalister som kommer se till att det blir träffar för sin yrkeskategori,” avslutar Annika Gustafson.

Kontaktperson: Annika Gustafson, Verksamhetschef, BoostHbg 0738-457679 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Om BoostHbg: BoostHbg stöttar transmedia, film och VR. Under sex års tid har BoostHbg utvecklat kreativa vägar för berättande och experimenterat med nya metoder för att nå ut; skapat nya samarbeten; nya publikformer och undersökt alternativ finansiering både nationellt och internationellt. BoostHbg verkar för att låta kreatörer och producenters inneboende kraft tillsammans med dagens nya interaktiva tekniker förändra berättelsens form, funktion och finansiering. BoostHbg stöttar även ren film och har t ex varit delaktiga i Äta, Sova, Dö; On Suffocation; The Pirate Bay AFK, Ghost Rockets, m fl. Läs mer på w

Film i Skåne: Film i Skåne AB är ett regionalt resurs- och produktionscentrum för film vars uppdrag är att främja filmverksamhet i Skåne samt att öka tillväxten i Skåne genom filmproduktion. Film i Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Invest in Skåne AB och Tourism in Skåne AB av Business Region Skåne AB.  
Läs mer på filmiskane.se      
Film i Skåne finns också på Facebook.

Om Film Centrum: Film Centrum är en förening för filmarbetare verksamma i Skåne. Läs mer på http://syd.filmcentrum.se

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn